Cadbim Electric används igenom hela projektet, vi börjar i projekteringen går över till produktion för att sedan användas i förvaltningen.

 

Cadbim Electric märker upp en ritning med flera hundra produkter på några få minuter.

Cadbim Electric objektsmärker / felsöker modellerna på ett enkelt sätt, denna modell hade en armatur som saknade kabelanslutning.
När kabeln är ansluten så objektsmärker Cadbim Electric upp hela modellen.
Objektsmärkningen I detta exempel har med rumsaspekt/system/central/grupp/löpnr.

 

 

Kontrollera ritning mot databas

Cadbim Electric sparar sitt arbete i en databas, nästa gång som Cadbim Electric skannar av modellerna hittar programmet förändringar på modellen och föreslår åtgärd som sedan bara är att acceptera så blir modellen uppdaterad.

 

 

Hantera gruppförteckningar

Till största del automatiseras gruppförteckningarna. Att läsa informationen från en databas och inte manuellt arbete är en kvalitetssäkring.

 

 

Vid ombyggnad

Vid ombyggnad kan en analys göras av vad som kommer påverkas när en grupp / central stängs av.  Cadbim skapar PDFer / modeller med automatik och ingen annan programvara krävs än Cadbim Electric.

Topologi

I topologin kan man klicka sig ner i trädstrukturen till slutprodukterna.
modellen öppnas med ett klick och zoomar in den valda produkten, ingen annan programvara än Cadbim behövs.

PM förändringar

Cadbim Electric skapar  märkningar och gör jämförelser mellan de olika PM’n. Även en lista som i klartext beskriver vad för förändring som skett. Listan är även ett underlag för beställning av skyltar och kabelmärkningar.

Märkning av snabbkopplingskablage

Cadbim Electric analyserar modellen, märker modellen med kabellängder och produkt samt genererar en lista för material beställning av snabbkopplingskablaget. Det går få beställningslistor på hus/plan eller rumsnivå.

Kontroll av dörrmiljöer

Cadbim Electric kan kontrollera dörrmiljöerna om det skapas unika dörrkort.

Driftsättnings säkerhetssystem

Automatisk driftsättning av säkerhetssystemet, grafik och programmering genereras med hjälp av Cadbim Electric för att sedan importeras in i säkerhetssystemet.

Märkmoduler

I Cadbim Electric har alla de olika systemen sina egna märkmoduler där Svensk standard är inarbetad i objektsmärkningen. Cadbim Electric styr märkningen så att alla projektörer följer en och samma standard och inga produkter blir omärkta. Vid drift och skötsel är det en stor fördel om en anläggning följer samma upplägg oavsett konstruktör.

Egenkontroll kommunikationsnät

Egenkontroll av kommunikationsnät görs genom en import av Flukes avprovningsfil som jämförs mot Cadbim ElectricS databas. En restlista genereras. Även i topologin syns det om datauttagen är avprovade med PASS eller FAIL.


Teleregistrering

Cadbim Electric genererar från sin databas en teleregistreringen i ELKODA, Svensk standard utgåva 5 eller 6.


Avprovning brandlarm

Kvartalsprov av brandlarm går bra att göra i Cadbim Electric, AutoCad behövs inte Cadbim Electric använder sin egna grafikmotor för DWG modeler. Cadbim Electric upprättar en slumpmässig kontrollplan, Cadbim Electric ser till så att en produkt ej kontrolleras igen fören alla produkter är kontrollerade. Rapporten kommer med datum och signatur.


Egenkontroll samtliga system

Avprovningsmodulen för egenkontroll fungerar för samtliga system, avprovningsmodulen hanterar även PM så att oförändrade produkter ej behöver avprovas igen.


Egenkontroll

Egenkontrollen färglägger modellen allt eftersom avprovningen genomförs. En modell, våningsplan eller hus kan vara underlag för sammanställningen. Sammanställningen är ett bra underlag för fakturering.

Kontakta oss
2000 tecken kvar