Cadbim Pris är ett verktyg för prissättning som är under utvckeling, här skapas både fakturor och underlag för fakturor.
Nästa del av programvaran är Kalkyl, ett kalkylverktyg som kommer kunna skapa en färdig kalkyl direkt från modellen.

Tanken bakom Cadbim Pris är att det ska vara enkelt, alla ska kunna vara igång efter ett par timmar.

Cadbim Pris fungerar i alla typer av verksamheter som behöver ett lätt och enkelt prissättningsverktyg som kan hantera stora prislistor.

Faktura i Cadbim Pris

Faktura

Underlag för faktura i Cadbim Pris

FakturaUnderlag

Kunddatabasen i Cadbim Pris

kunddatabas

Att hantera prislistor är enkelt i Cadbim Pris

Prislistor

Det är enkelt att importera prislistor från Eio.

Eio import

Att skapa kundspecifika avtal är enkelt.

Avtal

Alla företagsinställningar på ett och samma ställe, enkelt och bra.

Inställningar

Projekthanteringen i Cadbim.

Projekthantering

Kontakta oss
2000 tecken kvar